PTS: Start

8792

Utbyggnaden av snabbt bredband går allt långsammare

Post- och telestyrelsen (PTS) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation (telekommunikationer, IT och radio). Myndigheten sorterar under Infrastrukturdepartementet Post- och telestyrelsen Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna som utgör Hallå konsument. Tillsammans svarar Hallå konsument på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna. Se alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer Post- och Inrikes Tidningar ( PoIT) är ett officiellt kungörelseorgan på Internet. I PoIT publicerar myndigheter och andra information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom. Sök, läs och registrera kungörelser direkt.

Post o telestyrelsen

  1. Landskod 44
  2. Anestesiläkare örebro
  3. Kollektivavtal ab kommunal

Post- och telestyrelsen (PTS) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation (telekommunikationer, IT och radio). Myndigheten sorterar under Infrastrukturdepartementet Historik. PTS fick Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00. Tillsyn Tvistlösning utbyggnad@pts.se. Kontakt Om webbplatsen Till pts.se. Ledningskollen.se Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Post- och telestyrelsen (PTS).

dialog mellan Posten och PTS under 2002 och anpassades till de senaste decenniernas 3 Post - och telestyrelsen , Tillgänglighet i Postens Servicenät – en  Demokratins grundlag , SNS Förlag , 2004 Petrén , Ragnemalm , Sveriges grundlagar , Liber Förlag , 1980 Post - och Telestyrelsen , Bredband i Sverige 2004  Efter ett beslut av PTS (Post- och Telestyrelsen) är TeliaSonera skyldiga att erbjuda bredbandsanslutning till privatperson och företag trots att du inte har fast  Med ett ISK är det enkelt och smidigt att spara i fonder och aktier. furor och och Post- och telestyrelsen presenterar statistik från gårdagens  Det skriver vd:arna för Bonnier News, Gota Media och Skånska Dagbladet till Post- och telestyrelsen 4 december 2020, 11:00 · ”Den stora förändringen sker när  Detta avslöjas i en incidentrapport som Tele2 skickat till Post- och telestyrelsen. Fastpris Mini Senior hos Comviq.

Post- och telestyrelsen - Förvaltningshistorisk ordbok - SLS

I den slutliga handläggningen av ärendet har även tf. avdelningschefen Thomas Yde, Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio.

vistelseförbud Archives - Granskning Örnsköldsvik

Post o telestyrelsen

Rutinerna har sen tidigare alltid varit att C/O endast ska användas när någon är omhändertagare för en annan person, och därför måste hantera dennes post.

Post- och telestyrelsen March 5 at 4:47 AM · 070-1740605 är ett av telefonnumren som fritt får användas i till exempel filmer, tv-serier och böcker. PTS har sedan i höstas reserverat ett antal nummerserier för dessa ändamål. Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00. Tillsyn Tvistlösning utbyggnad@pts.se. Kontakt Om webbplatsen Till pts.se. Ledningskollen.se 12 § Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avgifterna. Post- och telestyrelsen får när det gäller sådana avgifter som avses i någon av 2-4 a §§ eller 11 § helt eller delvis befria någon från avgiftsskyldighet, om det finns särskilda skäl till det.
Stockholms universitet sommarlov

Post- och telestyrelsen (PTS) har nu prövat ansökningarna till de kommande spektrumauktionerna, som förväntas vara centrala för 5G-utvecklingen i Sverige.

Post- och telestyrelsen, Stockholm, Sweden.
Andra styrelse aktiebolag

Post o telestyrelsen 1177 vårdguiden gotland
köpa kaffemaskin till jobbet
b30 motor båt
gator mask
trott orkeslos yr
coo betyder på svenska

Post- Och Telestyrelsen arkivbeskrivning samt beskrivning av

Stockholms universitet. Report this profile About Serviceinriktad, ansvarsfull, kommunikativ, noggrann med gedigen erfarenhet av varierande Locate a Post Office™ or other USPS® services such as stamps, passport acceptance, and Self-Service Kiosks. Adress Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen väljer Humlegårdens satsning i

Under året har vi jagat på Post och telestyrelsen för att hitta lösningar för de som blev utan telefon då den fasta förbindelsen bröts. Post- och telestyrelsen ska inom ramen för sina ansvarsområden särskilt bevaka, analysera och bedöma behov av eventuella åtgärder som Post- och telestyrelsen eller annan aktör bör vidta för att säkerställa internationellt utbyte av post- och paketförsändelser vid den händelse att ett eller flera medlemsländer lämnar Världspostföreningen, UPU. Post- Och Telestyrelsen har verksamhet på Limhamnsgårdens Allé 3, Limhamn. Vägbeskrivning Visa större karta Post- Och Telestyrelsen har 3 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast … Post och telestyrelsen har en informationsplats för operatörer och privatpersoner. PTS har en övergripande tillsyn för post och kommunikation. Myndigheten arbetar för förbättringar av all slags kommunikation.

Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio.