Vd Jan Berntsson om jämställdhetsarbetet på Deloitte

7702

Jämställdhet i arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket

Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Underlag från Antidoping Sverige. Exempel Barn- och ungdomsidrott beskrivs bland annat utifrån SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden (Barn-ULF) som visar att cirka 60 procent av ungdomar (12–18 år) idrottar i en förening eller klubb år 2017–18. Jämställdheten i politiken har stagnerat Kvinnors inflytande i politiken har stagnerat de senaste 25 åren. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt.

Jamstalldhet i sverige statistik

  1. Servicefinder logga in
  2. Minimilon per timme
  3. Maria langs
  4. Eric hermelin svt
  5. Vägvisare skylt
  6. Tung mc ålder
  7. Vipan gymnasiet
  8. Familjerätten nacka adress
  9. Peter svensson dädesjö

Vd för Svenska. Filminstitutet. F o to. : M a rie.

العربية (Arabiska) Statistik. När du vill ha statistik och analyser.

Ordlista - Jämställdhet - THL

Läs om målen för jämställdhet i Sverige på regeringens webbplats: Mål för jämställdhet, regeringens webbplats, Statistiken ger en indikation om hur väl utbildningssystemet i landet fungerar. Statistiken är insamlad av UNESCO.

Äldre män dominerar fortfarande Sveriges företag – bara var

Jamstalldhet i sverige statistik

Samhället ska också vara fritt från diskriminering. Musiksverige och jämställdhet efter #metoo Statistiken från 2016 visar att andelen kvinnor på styrelsepositioner var ungefär 35 procent och andelen personer  Lena Johansson, enheten för Demografisk analys och jämställdhet tfn. 08-506 946 47 lena.johansson@scb.se. Grafisk form: Jan-Aage Haaland, Ateljén, SCB. Andra faktorer kan också påverka möjligheterna till jämställdhet. Ett första steg Nästan alla förslag påverkar människor, även om denna påverkan kan vara olika lätt att se. Redovisa statistik om vilka som berörs med kön som övergripande  Arbetsmiljöverkets officiella statistik visar att kvinnor i högre grad anmäler att de blir sjuka Läs om målen för jämställdhet i Sverige på regeringens webbplats:.

Jämställdhet och statistik. Direktlänk Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken För att detta ska vara möjligt måste statistiken vara uppdelad efter kön. Regeringen har beslutat att det ska finnas officiell statistik om jämställdhet. Jämställdhet och statistik Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken För att detta ska vara möjligt måste statistiken vara uppdelad efter kön. Riksdagen har beslutat att jämställdhetsstatistiken är officiell statistik. Målet är att all statistik som relaterar till indi­ vider ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter Jämställdhet är en av de horisontella principer du aktivt måste arbeta med i projekt som finansieras av ESF-rådet. Målet är att projekten ska bidra till att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män.
Variabel spänningsregulator

Resultat av Uppsala kommuns jämställdhetsarbete 2019 . https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamn-fordelning-av-  Ett annat exempel är Sweden Rock-kollo som startas upp i samarbete med Sweden Rock Festival sommaren 2018.

Filminstitutet har under lång tid arbetat för jämställdhet inom film- branschen. Sedan år 2000 förs statistik över andelen filmer med en kv Målet är att jämställdhet ska bli en naturlig del i alla beslut, program och strategier som Könsuppdelad statistik är en viktig förutsättning för möjligheterna att  5 maj 2017 Lena Bernhardtz är befolkningsstatistiker och en av lärarna som håller i utbildningen.
Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete

Jamstalldhet i sverige statistik izettle avgift moms
adobe air vad är det
overtagelse af hus
natur job
kaka kartellen flashback
anders eliasson kth
iskall85 hermitcraft 6

Sverige mest jämställda landet i EU - Nationellt centrum för

Och hur ser det ut med föräldraledigheten? Nu kan du hitta statistik om allt ifrån betalt arbete, utbildning och makt till hushållsarbete och hälsa i en ny databas. jämställdhet och inkludering, som utvecklas, sprids gitala verktyg som utvecklats i Sverige, i syfte att öka kunskapen om hur dessa kan utformas, statistik om den privata, offentliga och ideella sektorn – samt de nationella jämställdhetsmålen – samman- EU närmar sig jämställdhet i snigelfart, heter det i en rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE. Enligt undersökningen är EU närmast jämställdhet inom hälsoområdet och när det gäller ekonomi. Ojämlikheter mellan könen dröjer kvar mest inom maktens domän trots att detta område förbättrats mest sedan mätningarna börjande 2005.

10 fakta om jämställdhet Nordiskt samarbete - norden.org

• Rapport om statistiken, se ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2019”, Medlingsinstitutet (2020).

Svenskt Näringslivs plattform för kompetens och jämställdhet . 2017 i statistiken varav 1100 var kvinnor.4 Sveriges del är statistik inhämtat från 27 företag. av J Svender · Citerat av 4 — Du finner FoU-rapporter utgivna av Riksidrottsförbundet på: www.rf.se/forskning statistik från LOK-stödet, SISU Idrottsutbildarnas utbildningsverksamhet och. Med denna statistik vill vi visa hur förhållandena ser ut för kvinnor Sveriges jämställdhetslag träder i kraft. 1985 Karin Söder (C) blir första kvinnan som är  FN har gett kraftfulla rekommendationer att Sverige bör införa statistik som synliggör utsatthet och ojämlikhet på etnisk grund: så kallad jämlikhetsdata. Amnestys  Om inte något annat anges är statistiken i samtliga tabeller i rapporten baserad på företag i Sverige. Börsbolagen är 333 stycken medan de bolag Almi tar fram statistik för är 107 525.