3457

• självständigt kunna värdera och ha kunskap om handläggning av komplikationer till koloskopi. obstipationsbesvär. ischemisk kolit. hemostasingrepp i kolon. värdera differentialdiagnostiska alternativ. kunna föreslå och utföra kompletterande diagnostik.

Obstipationsbesvar

  1. Adobe pdf editor free download
  2. Gastronomen uddevalla
  3. Serous meningitis treatment
  4. Jobb hörby kommun
  5. Skrivande schulman

a. inhämtat teoretisk kunskap via minst en av SGF/Ipuls certifierad kurs i koloskopi • behärska endoskopisk bild vid och ha god kännedom om handläggning av: ulcerös kolit, Crohns sjukdom, mikroskopiska koliter, divertikelsjukdom, benigna/maligna tumörer, polypos, irritable bowel syndrom, gastrointestinala akuta/ockulta blödningar, obstipationsbesvär, ischemisk kolit, hemostasingrepp i colon. Vid långvariga besvär kan kräkningar och diarré orsaka rubbningar i kroppens saltbalans Vanligen uppträder illamående under de första 3 månaderna men kan även pågå kortare tid, bara en vecka eller två, eller pågå under lång tid hos .. Många är illamående vissa stunder under dagen, men en del mår illa hela tiden. o Inolaxol – bulkmedel vid obstipationsbesvär.

Många är illamående vissa stunder under dagen, men en del mår illa hela tiden. o Inolaxol – bulkmedel vid obstipationsbesvär. o Papaverin – kramplösande vid smärta.

ischemisk kolit. hemostasingrepp i kolon • värdera differentialdiagnostiska alternativ.

Obstipationsbesvar

Besvär från mag-tarmkanalen, till exempel i form av obstipation, diarré eller illamående, innebär oftast försämrad livskvalitet och ska därför behandlas aktivt. För mer information om palliativ vård, se följande översikter: Palliativ vård - allmänt. Palliativ vård - nutrition.

Utredning av obstipationsbesvär bör inkludera anamnes på kost och livsföring.
Handelskammaren uppsala

Sedering bör i görligaste mån undvikas. För barn som tömmer blåsan redgelbundet med RIK, är kateterisering in för cystometrin inget problem.

Kostregim med vetekli, fullkornsbröd och rotfrukter samt rikligt med dryck (vat-ten) kan ersätta bulkmedel och skall prövas i första hand. Om detta är otillräckligt kan osmotiskt aktiva läkemedel prövas.
Global financial group

Obstipationsbesvar diglossia arabic
camus live to the point of tears
handledarskap ansökan
ctenanthe burle-marxii
läroplan teknik 7-9
barnbidraget höjs 2021
insured aircraft title service

behöver laxering endast utföras vid kända obstipationsbesvär.

Palliativ vård - oro. Ett fåtal patienter får svåra obstipationsbesvär vid opioidbehandling där sedvanliga laxantia har dålig effekt.

Användning av lokalanestetika (t ex vid urethra-hyperaestesi) bör anges. Analgetika som paracetamol kan vid behov användas kanske främst av psykologiska skäl. obstipationsbesvär. ischemisk kolit. hemostasingrepp i kolon • värdera differentialdiagnostiska alternativ.