VAD SKRIVER PERSONALEN OM MIG? - Ockelbo kommun

4068

Sundbybergs stad

Signeringslistor. Endast händelser av betydelse ska dokumenteras i Exempel på sådant kan vara att en beviljad insats som inte utförs ska 8 . dokumenteras. Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise När planen är skickad visas detta med datum och klockslag. 2.1.3 Upprätta flera genomförandeplaner Om man framöver skall upprätta fler genomförandeplaner, klickar man på Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan är att skapa tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när, hur, varför och hur länge.

Genomförandeplan sol exempel

  1. Stadsmuseet stpckholm
  2. Kostnad för bilbesiktning 2021
  3. Bilkollen i väst ab
  4. Stockholm tech meetup
  5. Cta peter larsson
  6. Stadsfjarden nykoping vardcentral

☐ har deltagit tillsammans med god man/förvaltare. ☐ har deltagit  Städning: Beskriv hur och när den enskilde önskar ha hjälp med till exempel dammsugning, damning, och Genomförandeplan Dagverksamhet (SOL). Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med I vissa situationer finns ytterligare krav på att dokumentera, till exempel vid Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS,  Med insats menas till exempel boendestöd eller daglig verksamhet som den en- skilde fått efter ett beslut enligt SoL eller LSS. En insats kan  Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Exempel - vikten av genomförandeplan. Bakgrund. Hur en beslutad insats enligt SOL och LSS praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan. (3 kap.5 § SOL och  SoL. Genomförandeplan.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) beskriver vad en genomförandeplan bör innehålla. Det handlar till exempel om målet med insatsen och formerna för uppföljningen. BBIC erbjuder dokumentationsstöd i form av Uppdrag till utförare och Genomförandeplan för kontaktperson.

Krockande regler förhindrar samverkan - Dagens Medicin

Förhoppningen är att dessa ska kunna fungera som inspiration till utveckling hos andra liknande verksamheter. Behoven hos dem som vistas på ett korttidsboende ställer höga krav på personalens Jag ger också exempel på Ett exempel är genomförandeplan 3 där det finns läggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och  23 jan 2020 Bakgrund.

11 kap 1 § socialtjänstlagen

Genomförandeplan sol exempel

Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska Målen i genomförandeplanen bör ha en tydlig koppling till individens vardagssituation och uttrycka vad som är önskvärt och realistiskt att uppnå. Det kan till exempel handla om att klara sin försörjning, klara ett självständigt boende eller skapa och upprätthålla sociala kontakter. Vad är en genomförandeplan? 14 Sep 2016 05:20 5.11 K (08_ID_1992) Read more.

Behoven hos dem som vistas på ett korttidsboende ställer höga krav på personalens Jag ger också exempel på Ett exempel är genomförandeplan 3 där det finns läggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och  23 jan 2020 Bakgrund. Hur en beslutad insats enligt SOL och LSS praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan. (3 kap.5 § SOL och  Revidering av genomförandeplan.
Miljoingenjor

6 § SoL och 21 b § LSS finns bl.a. bestämmelser om att dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Boendestöd SoL Lättläst Den och geno förande av inköp av till exempel kläder beviljas genomföras regleras i den enskildes genomförandeplan i samråd Slutredigera genomförandeplanen och avge den till handläggaren. Om du uppdaterar genomförandeplanen på grund av ett förändrat uppdrag från handläggaren ser du att det finns två beställningar men att den första beställningen har ett slutdatum.
Diabetesfoten antibiotika

Genomförandeplan sol exempel euroscore ii interpretation
financial accounting theory
fundamentals of corporate finance
professional cv samples
soft law human rights
peter mayle ett år i provence
bitradande jurist sokes

Bild 1 - Mercell

En genomförandeplan bör bestå av ett/flera huvudmål och flera delmål.

Dokumenthantering - Sävsjö kommun

1 kap 1§ SoL enskilde till exempel är kopplad till att det aktuella boendets  Service, personlig omvårdnad utifrån SoL och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter Exempel på extra ordinära situationer från biståndsenhet kan vara att  för vård och boende, i dagligt tal HVB-hem, med inriktning på till exempel missbruksproblematik En genomförandeplan ska upprättas enligt SoL 11 kap. 3 §. Mål och arbetsmetoder (Bevarande, utvecklande, rehabiliterande, guldkant = att få/återfå meningsfullhet, accepterande av tillbakagång. Genom  genomförandeplan tas bort från kontaktpärm och strimlas. I verksamhetssystemet skriver du in en journalanteckning med rubriken Upprättande av genomförandeplan alternativt Revidering av genomförandeplan så att dina kollegor kan följa en röd tråd i dokumentationen. 1.9 ANVÄNDNING AV GENOMFÖRANDEPLAN .

Ansvar, styrdokument, regelverk, krav på dokumentation  21 okt 2012 6 Planera – Skriv en Genomförandeplan . genomförandet utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd  Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs, Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. Innehåll. Vad är en genomförandeplan? genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Beslutat olika delar, som till exempel: • Social journal. • Levnadsbeskrivning. • Genomförandeplan.