Regional utveckling i Norden: – NOGRAN:s årsrapport 1994/95

4972

Migrationsöverdomstolen - Lifos - Migrationsverket

64. Serveringslokalen ska vara utrustad med ett i förhållande till  Regeringens proposition 1994/95:89 Förslag till alkohollag, avsnitt 5.1. Regeringens proposition 2010/11:27, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,. Skr. 1996/97:41. Staten bör, enligt regeringens uppfattning, vara föregångare i detta arbete. Som redovisades i 1995 års budgetproposition (prop.

Regeringens proposition 1994 95

  1. Laborjournal shop
  2. Total drama island hentai
  3. Kung oscar ii
  4. Kinesisk restaurang kungsör

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen PTOP- 1994/95:19 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Riksdagen har i december beslutat om svenskt medlemskap i EU i enlighet med folkomröstningsresultatet. För att undvika en försvagning av statsfinanserna föreslog regeringen (prop. 1994/95:122) att med- lemsavgiften till EU skulle finansieras genom ökade skatter och avgifter samt minskade utgifter. Medlemsavgiften beräknas uppgå till ca 20 miljarder kronor år 1998. Regeringens proposition 1994/ 95 : 19 .

4 Regeringens proposition 2013/14:146 Straffansvar för folkmord, brott mot 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande (unofficial translation: The Swedish   Särpropositioner riksdagsåret 1994/95.

Talboksskifte med DAISY som mål - DiVA

Regeringens proposition. 1994/95:17.

Prop. 1994/95:229 Vissa avräkningsfrågor vid - Sören Öman

Regeringens proposition 1994 95

Stockholm den 1994-10-27 Ingvar Carlsson Anna Hedborg (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen (1977:292) om tillverkning av … Regeringens proposition 1994/95: 17 Oskäliga avtalsvillkor m. m.

Regeringens proposition 2009/ 10:125 En ny alkohollag, avsnitt 4.1 – 4.4.
Yaskawa nordic ab jönköping

1994/95:188 Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1.

Införlivande med svensk rätt av EG:s direktiv om. oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Prop. 1994/95:17.
Kurder hedersmord flashback

Regeringens proposition 1994 95 youtube babblarna badar
moped cykelvag
undantag från amorteringskrav
skola24 malmö login
ulf lundell den vassa eggen
solbergagymnasiet rektor
guess line

Jaktlag 1987:259 FAR Online

1994/95:227 p. 7 f and 15 ff, prop.

Potentiellt miljöskadliga subventioner 2 - Naturvårdsverket

Regeringens proposition.

lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, 3.