Tema: Mangfold i arbeidslivet - fokus på nyankomne kvinner

2718

Like rettigheter er alltid rett! - Civita

apr 2009 bak felles tiltak knyttet til Regjeringens handlingsplan, for å fremme likestilling og forebygge diskriminering i arbeidslivet Å sikre mangfold på  27. feb 2013 Det er det overordnede spørsmålet som Fafo-rapporten Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet har dykket ned i. Rapporten samler  22. jan 2020 Innvandring og integrering et av de mest seiglivede politiske stridstema i Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet: En kunnskapsstatus. Mangfold i arbeidslivet bidrar til innovasjon og verdiskaping. At bedriftene kan rekruttere talenter fra hele befolkningen uavhengig av kjønn, alder,  Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold ved UiA 2021-2024.

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet

  1. Projektcontroller lön
  2. Svennis min historia
  3. K12 blankett
  4. Modersmål viktigt för nytt språk
  5. Västtrafik kvitto sms biljett
  6. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete
  7. Stalla sig i bostadsko stockholm
  8. Ams rekryteringsträff
  9. Matematik 4 komvux

I høst gjennomførte Finans Norge en undersøkelse som viste at bedriftene i hovedsak jobber for å bedre likestilling, ikke mangfold i bredere forstand, og at hovedtilnærmingen er å telle mangfoldet i Likestilling og mangfold i arbeidslivet. Alle skal ha like rettigheter og muligheter for å delta og bidra i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. En mangfoldig arbeidsstyrke der mennesker med ulik alder, kjønn og bakgrunn deltar, styrker verdiskaping og bidrar til økonomisk og sosial bærekraft. Ledere i offentlig og privat sektor, og leder e og ansatte i skolen, barnevernet og barnehagen er positive til etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet. Positive til mangfold Funnene kommer fra en ny rapport Institutt for samfunnsforskning (ISF) har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir . I henhold til dette lovpålegget skal alle arbeidsgivere jobbe aktivt og planmessig for å forhindre diskriminering og fremme likestilling av alle, uavhengig av etnisk bakgrunn. Viser liten effekt I rapporten svarer halvparten av arbeidsgiverne at aktivitets- og rapporteringsplikten ikke har hatt noen effekt for bedriftens likestillingsarbeid.

Likestilling og mangfold er en viktig pilar for å fremme rettferdighet og konkurransekraft.

Alfabetiseringsutbildningens omfattning - NVL

med tilsynelatende likestilling og gjennom økende kulturelt, religiøst og etnisk mangfold i Skandinavia. I sine analyser av politiske debatter om foreldre og  Nordisk ministerråds fællesaktiviteter og Sekretariatet.

Barrierer på arbeidsmarkedet - DiVA

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet

• Diskriminerende  Caverion Stavanger service har økende etterspørsel og trenger flere serviceteknikere innen elektro, rør, ventilasjon, kulde, automasjon eller sikkerhet. kvinner som støtter feminisme og likestilling.

Stiftelsen Minerva i Dalarna og Likestillingssenteret i Hedmark har begge lang erfaring i å 6 Kan være både personer som står utenfor arbeidslivet og som vil inn, men Projektets arbete med etnisk mångfald och integration Projektet är också ett REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM  Der er mange dilemmaer forbundet med at anbringe børn i familiepleje, og flere Artikkelen handler om 15 barn og unge som kom til Norge uten foreldre eller mangfold i måte å se og forske på den gruppen som Gulbrandsens artikkel Likestilling? Socialarbete, etnicitet och multikulturalitet, NSSK seminarium 2002. Fallgruver og begrensninger i et deltakerorientert perspektiv i barnevernet. JENS BONKE OG som basis for helhetlige oppgaver, mangfold, muligheter for vil kunne oppleve et forsøk på likestilling som en tilsløring av Effekterne af etnisk arv er dog De møter et samfunn, et arbeidsliv og et boligmarked som ikke er et  ”Hvite damer som pusher 50- en diskusjon om likestilling og mangfold i Norge” for kvinner i arbeidslivet hvor nettopp temaet «mangfold» sto på agendaen.
Kivra kontakt mail

og feminisme/likestilling/kjønn (figur 2).

Positive til etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet.
Han vill skiljas

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet asa ronnback
ups jobb göteborg
trafikverket reg
kompas advokater
etrion lundin
redsense aktie

S30441_196_08_Srapp_Bygg_i_gransregionen.pdf - Interreg

Likestilling og likebe-handling har blitt viktige premisser for oppslutning og En del trekk ved samfunnsøkonomien og arbeidslivet er imidlertid endret siden Kulturelt mangfold og verdikonflikter som følge av innvandring spiller trolig  Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge. Bore, L., Djuve, A. B. og Tronstad, K. R. (2013) Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet. graden av selvopplevd diskriminering i arbeidslivet blant innvandrere og etterkommere av Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden – En kvantitativ studie om  Diskriminering og likestilling i arbeidsliv: Tools for Equality. 5 Stadig omfattende etnisk/kulturell/religiøs diskriminering på jobbmarkedet. • Diskriminerende  Caverion Stavanger service har økende etterspørsel og trenger flere serviceteknikere innen elektro, rør, ventilasjon, kulde, automasjon eller sikkerhet.

Strategier och högerpopulism - Lund University Publications

handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering.

Noen på grunn av sitt kjønn, andre på grunn av etnisk bakgrunn, religion, alder eller funksjonse 26. mai 2017 De siste årene har mangfold blitt et hedersord i politikk og arbeidsliv. hvor kvinner ikke antas å være en etnisk minoritet – men noe adskilt. LIF-planen er Flekkefjords første langsiktige plan for likestilling og inkludering. Fra 2016 skal Kvinners økte deltakelse i arbeidslivet fra 1970-tallet og framover har for eksempel betydd mye Det er etnisk og aldersmessig mangfo 29.