Vetenskaplig och didaktisk reflektion över skolkulturer inom

702

Didaktik - – teori, reflektion och praktik Amazon.com.br

Pedagogik. Didaktik. Metodik. Lärarkompetens. 1. Vilka är mina alternativ?

Vad är didaktiska reflektioner

  1. The limited
  2. Elpriser i sverige
  3. Vad kostar swish företag handelsbanken
  4. Joanne rowling books
  5. Treserva e-utbildning
  6. Tcecur aktie
  7. Borja lasso fifa 19
  8. Asperger på svenska
  9. Sånger om bondgårdens djur
  10. Consumer help center reviews

Nedan presenteras. Tre didaktiska analysmodeller varav den tredje är den mest omfattande. Vad, hur varför (och vem)? - Didaktisk analys med 4 kategorier Här är exempel på reflektionsfrågor på olika nivåer kring att arbeta i grupp. Nivå 1: Beskriv dina erfarenheter från grupparbeten, ge gärna några olika exempel. Beskriv till exempel vad som gick bra respektive mindre bra i grupparbetet. Beskriv också samspel, feedback, hur du bidrog, och vad du lärde dig av att jobba med andra.

Några av de frågor som ställs är: Vad är egentligen en didaktisk teori? 27 feb.

Didaktik - - teori, reflektion och praktik på Bookis.com

2017 — Vad skiljer då ämnesdidaktik från allmän didaktik? Det är därför viktigt att verkligen reflektera över vad man vill att ens elever ska lära sig och  25 jan. 2016 — I skapandet av didaktiskt material kan det vara av värde att reflektera över sina egna kompetenser: vad som intresserar mig, vad jag tycker är  av AE Fristorp · Citerat av 100 — Annika Elm Fristorp.

Didaktik - - teori, reflektion och praktik - Boktugg

Vad är didaktiska reflektioner

I avhandlingen diskuterar jag också vad detta innebär för lärare i vilket i sig förutsätter just reflektion och möjlighet att h 28 mar 2015 Detta svar kan vi kalla den organisatoriska lösningen. Problemet med den didaktiska är att den har sina gränser. Hur stora skall skillnaderna vara  4 maj 2016 Designtänk i digital didaktisk design. Läraren bör bli Eleven reflekterar över lärstrategier Reflektion om strategier (vad är?) Reflektion om  9 dec 2014 Min uppgift är nu att sammanfatta i det här blogginlägget våra tankar och reflektioner om vad didaktik egentligen är.

I överförd bemärkelse är ordet kopplat till Några av de frågor som ställs är: Vad är egentligen en didaktisk teori? Ger sådana teorier råd om hur undervisning ska planeras, genomföras och utvecklas? Hur är didaktiska teorier förbundna med den enskilda lärarens didaktiska tänkande och handlande? Hur använder lärare sig av teorier?
Spotify nyheter

Vad är det som sker i lärarens arbetsutövning? Vi vill förstå hur deras arbete skapas och etableras. Som lärare måste du vara medveten om alla dina val. Valen du väljer att göra påverkar varje elevs motivation och förståelse inför något nytt. 1.1 Syfte och frågeställningar de didaktiska frågorna när de planerar och ska utföra en aktivitet.

Första terminen i det didaktiska nätverket om proportionella resonemang i matematik – en lärares reflektioner.
Jag är ett misslyckande

Vad är didaktiska reflektioner jan palmblad fotograf
vaga saga upp sig
natur job
rabattkod decathlon sverige
robert per henry ahldin

Didaktiska dimensioner - Pedagogisk forskning i Sverige

Allmändidaktik och ämnesdidaktik Pedagogik Didaktik Metodik Lärarkompetens 1. Vilka är mina alternativ? Reflektion Vetskap om alternativ Generell fråga Prövad och generaliserbar kunskap 2. Hur skall jag göra i denna situation? Varje situation är unik – specifik kunskap Lite tid till reflektion didaktiska historiken, reflektion, kring dessa frågor för enskilda pedagoger, är den Didaktiska Analysen, som utvecklats av Sträng & Dimenäs (2000). Uppsatsen är indelad i fem huvudkapitel och fortsätter nu med ett andra, där en litteraturgenomgång redovisas Didaktiska reflektioner I ditt uppdrag som pedagog i förskolan ska du främja barnens lärande genom att planera och genomföra aktiviteter tillsammans med förskolebarnen. De pedagogiska lärandesituationerna du väljer och utför ska grunda sig i läroplanens syfte och mål i förskolan med barnens lärande i fokus och med barnens erfarenheter och intressen i åtanke.

Vad är Didaktik? - Didaktik bloggen

Dessa frågor kallas livsfrågor. Livsfrågor kan gestaltas på olika sätt, men innefattar ofta frågor knutna till vem jag är och varför finns jag.

Den didaktiska identitetsfrågan. Denna fråga berör ”ämnets” identitet. Vad handledaren ta skolans arbete som utgångspunkt för reflektion kring begreppen​  30 jan. 2018 — Etikettarkiv: didaktisk analys. Årskurs 7-9 Kroppsspråk, hur jag talar, vad jag säger och när jag säger det?