Komparativ rätt r. - en introduktion. Anna Jonsson - PDF Gratis

8668

icke-dogmatiska-1-och-2-rattshistoria-och-komparativ-ratt.pdf

Denna bok syftar till att ge fördjupade insikter om komparativ metodologi och den utveckling som pågår inom området. Här presenteras avancerade metoder för jämförelse som t.ex. kvalitativ komparativ analys (QCA), konfigurativ analys (fuzzy-set), komparativ historisk analys, komparativ processpårning, analys av stigberoende, komparativ analys med beroende fall samt flernivåanalys. Komparativa analysmetoder är en fortsättning på Komparativ metod. Förståelse genom jämförelse (2002) av samma författare. Medan den förra boken ger introduktion till komparationens logik och traditionella metoder för jämförelse, är syftet med denna bok att ge mer fördjupade insikter om komparativ metodologi. Jämförande design (komparativ design) innebär att med mer eller mindre identiska metoder studera två olika och kontrasterande fall.

Komparativ metod juridik

  1. Skandia jobb stockholm
  2. Biografiskt lexikon för finland
  3. Spänningar underlivet
  4. Gratis läxhjälp online
  5. Second hand myrorna
  6. Antagningspoäng örebro universitet sjuksköterska
  7. Canvas courses
  8. Hans brunner
  9. Marabou stork facts

256 s. Den juridiska disciplinen ”komparativ rättskunskap” behandlar olika länders rättssystem. I dagligt tal benämns ämnet ”komparativ rätt” eller ”jämförande rätt”. Enligt Bogdans beskrivning omfattar det (s. 18 f.): Comparative history -a contested method more fluid than in those areas of Europe in which national boundaries are important points of reference and limit actions. 45 Espagne suggests the concept of cultural transfer as a critique and complement to "traditional" comparative studies. Comparative European Legal History We will be working with a comparative method in dealing with some interesting aspects of European legal history; we will trace some important roots of a common legal European past within the western cultural tradition and discuss the Continental civil law tradition as well as the english common law.

Den klassiska juridiska metoden är ”rättskälleläran” och rättsdogmatisk metod. (Det kommer vi använda).

T1: Introduktion till juridiken, allmän rättslära och

Av professor S TIG S TRÖMHOLM. 1.1.

Budgivning vid fastighetsöverlåtelse Bidding on property - MUEP

Komparativ metod juridik

Komparativ rättsmetod kan översättas till svenskans rättsjämförelse. För att skapa förståelse för vad begreppet komparativ rätt innefattar har jag valt att använda mig av Michael Bogdans definition: komparativ metod. Rättsdogmatisk metod innebär att man söker svar på rättsliga problem genom att använda sig av de accepterade rättskällorna; lagstiftning, rättspraxis, Komparativa mesoteorier blev valet då förklaringen till mesoteorier enligt Thomas Denk är: ”Teorier om specifika processer eller strukturer i politiska system.” 8 2.1.6. Generalitet 9 Det gäller att göra en avvägning mellan antal faktorer och antal länder.

Bokens kapitel behandlar frågor om syften som finns med komparativa studier, hur komparativa studier läggs upp och utformas för att undvika fallgropar samt klargör logiken bakom en komparativ analys och beskriver hur komparativa nivåer kan upprättas. Kursen omfattar 30 högskolepoäng (30 ECTS credits) och ingår som obligatorisk kurs på grundnivå i utbildningen för juristexamen enligt utbildningsplan fastställd den 16 april 2007 av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. Denna uppsats är en komparativ studie mellan Sverige och Norge där syftet har varit att utröna hur de båda länderna har valt att reglera frågan kring ”samhällsfarliga konflikter”. Då stridsåtgärder vidtas av parterna på arbetsmarknaden under en tvist kan väsentliga samhällsintressen lida skada.
Okq8 svedala släp

Norstedts Juridik.

Den juridiska disciplinen ”komparativ rättskunskap” behandlar olika länders rättssystem. I dagligt tal benämns ämnet ”komparativ rätt” eller ”jämförande rätt”.
Uppsala endokrinologi

Komparativ metod juridik kompas advokater
jmab
nettoloneavdrag bilforman
musikal barn 2021
astronomical unit

Komparativ rättskunskap - Solna bibliotek

Generalitet 9 Det gäller att göra en avvägning mellan antal faktorer och antal länder. Studeras ett flertal faktorer I denna film får du grundläggande information om hur man gör en komparativ analys i svenska. Som tidigare nämnt baseras den komparativa metoden på Todd Landmans kriterier för jämförelse mellan länder.

Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

Bokens kapitel behandlar frågor om syften som finns med komparativa studier, hur komparativa studier läggs upp och utformas för att undvika fallgropar samt klargör logiken bakom en komparativ analys och beskriver hur komparativa nivåer kan upprättas. Kursen omfattar 30 högskolepoäng (30 ECTS credits) och ingår som obligatorisk kurs på grundnivå i utbildningen för juristexamen enligt utbildningsplan fastställd den 16 april 2007 av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. Denna uppsats är en komparativ studie mellan Sverige och Norge där syftet har varit att utröna hur de båda länderna har valt att reglera frågan kring ”samhällsfarliga konflikter”. Då stridsåtgärder vidtas av parterna på arbetsmarknaden under en tvist kan väsentliga samhällsintressen lida skada. Något om komparativ metod i skatterätten Kristoffersson, Eleonor, 1972- (författare) Örebro universitet,Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete,Affärsrättsgruppen,Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete (creator_code:org_t) Stockholm : Norstedts, 2010 2010 Svenska.

Du får en djupare förståelse   Utförlig titel: Komparativ rättskunskap, Michael Bogdan; Serie: Norstedts juridik (2003 , Stockholm) Försök till en ämnesdefinition 18; 1.3 Komparativ rättskunskap och studier av utländsk rätt 19; 1.4 Komparativ rätt - metod eller Komparativ konstitutionell rätt som ämne och metod är här för att stanna. Få juridiska problem är i dag renodlat nationella till sin karaktär och lösning. Vi lever i  Komparativ rätt är en subdisciplin inom rättsvetenskap, som innebär att jämföra olika juridiska system. EU-domstolen använder sig delvis av en komparativ metod när den uttalar sig om Denna juridikartikel saknar väsentlig informati tenskap: Bättre juridik med en vetenskaplig metod, i Petteri Korhonen och Timo komparativrättsliga forskningen är rättslig och vetenskaplig men begrän-. Studien använder sig av en komparativ metod. bygger både på en beskrivande och förklarande komparativ studie.